Tjänster


Just nu kan du läsa: Intervju med Netkeep

Tjänster inom IT, Netkeep Services.

Netkeep services är moderna, professionella och flexibla tjänsteleveranser som tillhandahåller både anpassade och färdigpaketerade lösningar för allt från små till större företag som vill effektivisera sin IT.

Netkeep kan erbjuda det mesta från systemdrift till specifika tjänster och affärsutveckling. Vi har kapacitet att ta fram och presentera lösningar och rekommendationer utifrån era unika förutsättningar.

Några exempel på tjänster:

  • Netkeep IT Audit – IT-revision genomförd av auktoriserad och certifierad IT-revisor.
  • Netkeep Security – Genomlysning av IT-säkerheten med åtgärdsplan och rekommendationer.
  • Netkeep Development – Ledning av projekt och utvecklare, från koncept till färdig produkt.
  • Netkeep IT advisory – Stöd kring IT governance. Bollplank för strategiska och taktiska frågor.
  • Netkeep e-Signature – Elektroniska signaturer. Papperslös POS-lösning och portal i en internationell miljö.
  • Netkeep Hosting –  Serverdrift och kapacitetstjänster. även cloud, AWS, Azure, O365 etc.

 Varmt välkomna att kontakta oss för mer information!

magont_500x166_jpg